مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس‌ها نیست

مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس‌ها نیست
سرمربی کروات پرسپولیس در جدال مقابل نفت آبادان نیز ترجیح داده از نفرات فانتزیست و پاسور تیمش در ترکیب اصلی سود نبرد.

مسلمان – بشار؛ جایی برای مهندس‌ها نیست