مرگ 44 نفر در درگیری های شمال افغانستان

مرگ 44 نفر در درگیری های شمال افغانستان
دست کم 44 نفر از جمله 40 تن از عناصر شبه نظامی در درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی در این استان کشته شدند.

مرگ 44 نفر در درگیری های شمال افغانستان