مرجان سلحشوری در پومسه طلایی شد

مرجان سلحشوری در پومسه طلایی شد
پومسه روي تيم ملي بانوان در بخش انفرادي، اين رشته را در تركمنستان به مدال طلا رساند.

مرجان سلحشوری در پومسه طلایی شد