مذاکرات چند جانبه پوتین در پاریس

مذاکرات چند جانبه پوتین در پاریس
سوریه، اوکراین و آینده سیاسی اروپا موضوع گفتگوهای روسای جمهور روسیه و فرانسه بود.

مذاکرات چند جانبه پوتین در پاریس