مذاکرات رضائیان با هلندی ها مسکوت است

مذاکرات رضائیان با هلندی ها مسکوت است
مدیر برنامه های علیرضا جهانبخش گفت: چند تیم انگلیسی، آلمانی و عربی خواستار جذب جهانبخش هستند اما تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی به ما نرسیده است.

مذاکرات رضائیان با هلندی ها مسکوت است