مدیرعامل اسبق پرسپولیس در انتظار جراحى قلب باز

مدیرعامل اسبق پرسپولیس در انتظار جراحى قلب باز
حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس که به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است، مورد عمل جراحی قلب باز قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل اسبق پرسپولیس در انتظار جراحى قلب باز