مدیرانی مثل توفیقی باعث بیشتر شدن پرونده استقلال در فیفا می شوند/ خدا پدر قریب را بیامرزد که استعفا داد

مدیرانی مثل توفیقی باعث بیشتر شدن پرونده استقلال در فیفا می شوند/ خدا پدر قریب را بیامرزد که استعفا داد
مدیر برنامه های استقلال از پندار توفیقی و صحبت های او در مورد مگویان بسیار ناراحت است.

مدیرانی مثل توفیقی باعث بیشتر شدن پرونده استقلال در فیفا می شوند/ خدا پدر قریب را بیامرزد که استعفا داد