مدال های رنگارنگ کاروان ایران در بازی‌های یونیورسیاد

مدال های رنگارنگ کاروان ایران در بازی‌های یونیورسیاد
یک طلا، ۲ نقره و یک برنز حاصل تلاش کاروان ایران در روز چهارم بازی های یونیورسیاد بود.

مدال های رنگارنگ کاروان ایران در بازی‌های یونیورسیاد