مدافع صنعت نفت رباط صلیبی پاره کرد

مدافع صنعت نفت رباط صلیبی پاره کرد
مدافع تیم فوتبال صنعت نفت که اخیرا با این باشگاه قرارداد امضا کرد دچار پارگی رباط صلیبی شد.

مدافع صنعت نفت رباط صلیبی پاره کرد