مدارس کدام شهرها دوشنبه تعطیل است؟

مدارس کدام شهرها دوشنبه تعطیل است؟
به علت برودت هوا و یخبندان مدارس برخی شهرها در روز (دوشنبه) تعطیل اعلام شد.

مدارس کدام شهرها دوشنبه تعطیل است؟