محکومیت انفجارهای تروریستی پاراچنار پاكستان

محکومیت انفجارهای تروریستی پاراچنار پاكستان
سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکوم کردن انفجارهای تروریستی پاراچنار پاكستان، با خانواده قربانيان و دولت و ملت پاكستان ابراز همدردی كرد.

محکومیت انفجارهای تروریستی پاراچنار پاكستان