محل برگزاری نماز عید فطر در منطقه 3 تهران

محل برگزاری نماز عید فطر در منطقه 3 تهران
معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 3 تهران گفت: نماز عید سعید فطر در 11 مسجد شاخص منطقه 3 تهران برگزار می شود.

محل برگزاری نماز عید فطر در منطقه 3 تهران