مانور ژاپن و آمریکا در نزدیکی شبه جزیره کره

مانور ژاپن و آمریکا در نزدیکی شبه جزیره کره
فروند ناو هواپیمابر آمریکایی و گروهی از ناوهای جنگی ژاپنی مانور مشترکی را در آبهای نزدیک شبه جزیره کره انجام داده‌اند.

مانور ژاپن و آمریکا در نزدیکی شبه جزیره کره