مانع تراشی رژیم صهیونیستی برای ورزشکاران فلسطینی

مانع تراشی رژیم صهیونیستی برای ورزشکاران فلسطینی
فدراسيون ورزشي كشورهاي اسلامي مانع تراشي و جلوگيري رژيم صهيونيستي از حضور ورزشكاران فلسطين را در بازي هاي همبستگي كشورهاي اسلامي محكوم كرد.

مانع تراشی رژیم صهیونیستی برای ورزشکاران فلسطینی