ماموریت غیر ممکن شفر؛ عبور از استقلال منصوریان

ماموریت غیر ممکن شفر؛ عبور از استقلال منصوریان
 شفر با وجود نتایج بسیار خوبی که در نیم‌فصل دوم گرفته هنوز نتوانسته به رکورد منصوریان در فصل گذشته دست پیدا کند. 

ماموریت غیر ممکن شفر؛ عبور از استقلال منصوریان