لقب فرمانده شفر به ۳ استقلالی

لقب فرمانده شفر به ۳ استقلالی
سرمربی آلمانی تیم استقلال تهران گفت: رحمتی، حیدری و ابراهیمی فرماندهان تیم من هستند.

لقب فرمانده شفر به ۳ استقلالی