لاریجانی: ضرورت دریافت سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تکمیل ناوگان ریلی

لاریجانی: ضرورت دریافت سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تکمیل ناوگان ریلی
کارخانجات باید برای ارتباط با راه آهن انگیزه‌ مند شوند که طرح‌های قانونی در این خصوص قطعا با بار مالی مواجه می‌شود لذا دولت باید اقدام به ارائه لایحه کند.

لاریجانی: ضرورت دریافت سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تکمیل ناوگان ریلی