قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام می‌شود

قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام می‌شود
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در شورای اقتصاد در حال بررسی است و تا آخر هفته آینده اعلام می‌شود.

قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده اعلام می‌شود