قول مهمترین خرید استقلال به آبی ها: قرارداد پس از اردوی تیم ملی!

قول مهمترین خرید استقلال به آبی ها: قرارداد پس از اردوی تیم ملی!
پژمان منتظری، می‌تواند مهمترین خرید استقلال در نقل و انتقالات لیگ هفدهم باشد.

قول مهمترین خرید استقلال به آبی ها: قرارداد پس از اردوی تیم ملی!