قول شهباززاده به منصوریان: آقای گل لیگ هفدهم می شوم!

قول شهباززاده به منصوریان: آقای گل لیگ هفدهم می شوم!
سجاد شهباززاده به تازگی در تمرین تیم استقلال تهران به علیرضا منصوریان سرمربی تیمش قول داده که آقای گل لیگ هفدهم شود!

قول شهباززاده به منصوریان: آقای گل لیگ هفدهم می شوم!