قلم دوربین/ دیدار قشرهای مختلف مردم با رهبر انقلاب در آستانه انتخابات

قلم دوربین/ دیدار قشرهای مختلف مردم با رهبر انقلاب در آستانه انتخابات
از افتتاح ورزشگاه تا نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان و وزیر کشور را در قلم دوربین چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 96 ببینید.

قلم دوربین/ دیدار قشرهای مختلف مردم با رهبر انقلاب در آستانه انتخابات