قلم دوربین/ از سفر روحانی به مسکو تا دیدار ایران و چین

قلم دوربین/ از سفر روحانی به مسکو تا دیدار ایران و چین
در قلم دوربین سه شنبه 8 فروردین 96 تصاویر زیبایی از رخدادهای ایران و جهان را نظاره گر باشید.

قلم دوربین/ از سفر روحانی به مسکو تا دیدار ایران و چین