قلم دوربین/ از رونمایی از سردیس شهید مدافع حرم تا تمجید استاد انتظامی

قلم دوربین/ از رونمایی از سردیس شهید مدافع حرم تا تمجید استاد انتظامی
از سیل عجیب هند تا یونان در آتش را در قلم دوربین 25 مرداد 96 ببینید.

قلم دوربین/ از رونمایی از سردیس شهید مدافع حرم تا تمجید استاد انتظامی