قلم دوربین/ از بدرقه مسافران تا نمایش های نوروزی تئاتر شهر

قلم دوربین/ از بدرقه مسافران تا نمایش های نوروزی تئاتر شهر
در قلم دوربین دوشنبه 7 فروردین 96 تصاویر زیبایی از رخدادهای ایران و جهان را نظاره گر باشید.

قلم دوربین/ از بدرقه مسافران تا نمایش های نوروزی تئاتر شهر