قلم دوربین/ ازحاشیه های نشست دولت تا نمایش ربات‌ها

قلم دوربین/ ازحاشیه های نشست دولت تا نمایش ربات‌ها
از مسابقات ورزشی در سراسر جهان تا مراسم تحلیف پنجمین شورای شهر و روستا را در قلم دوربین امروز اول شهریور 96 ببینید.

قلم دوربین/ ازحاشیه های نشست دولت تا نمایش ربات‌ها