قلعه‌نویی به استقلالی‌ها طعنه زد؟

قلعه‌نویی به استقلالی‌ها طعنه زد؟
امیر قلعه‌نویی طی چند حضور آخرش در ورزشگاه آزادی حسابی اذیت شده است.

قلعه‌نویی به استقلالی‌ها طعنه زد؟