قطعا پاسخ ما به آمریکایی ها صریح، روشن و قوی خواهد بود

قطعا پاسخ ما به آمریکایی ها صریح، روشن و قوی خواهد بود
رئیس مرکز تحقیقات استرتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام برگزاری جلسه هیئت نظارت بر برجام در هفته جاری گفت: قطعا پاسخ ما به آمریکایی ها صریح، روشن و قوی خواهد بود.

قطعا پاسخ ما به آمریکایی ها صریح، روشن و قوی خواهد بود