قرارداد برزای با استقلال 3 ساله است

قرارداد برزای با استقلال 3 ساله است
هافبک فصل گذشته استقلال قرارداد خود را با این باشگاه برای 3 سال امضا خواهد کرد.

قرارداد برزای با استقلال 3 ساله است