قاسمی: هیئت ایرانی امروز به میانمار می رود

قاسمی: هیئت ایرانی امروز به میانمار می رود
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران با تمام توان خود با خشونت‌ های اعمال شده علیه مسلمانان در میانمار مقابله خواهد کرد تا وظیفه خود را برای توقف خشونت‌ علیه مسلمانان و حل ریشه‌ ای مشکلات ایجاد شده، ایفا نماید.

قاسمی: هیئت ایرانی امروز به میانمار می رود