قاتل روحانی حادثه مترو اختلالات روانی دارد

قاتل روحانی حادثه مترو اختلالات روانی دارد
قاضی شهریاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده قتل یک روحانی که در خروجی مترو امام خمینی (ره) مورد ضرب و جرح قرار گرفت، گفت: متهم چندین بار سابقه بستری در تیمارستان را داشته و دچار اختلالات روانی است.

قاتل روحانی حادثه مترو اختلالات روانی دارد