قائدی همچنان محروم از حضور در تمرینات استقلال/ بازگشت احتمالی بعد از بازی با نساجی

قائدی همچنان محروم از حضور در تمرینات استقلال/ بازگشت احتمالی بعد از بازی با نساجی
سرمربی آلمانی استقلال تهران به بازیکن جوان این تیم اجازه حضوردر تمرینات را نداد.

قائدی همچنان محروم از حضور در تمرینات استقلال/ بازگشت احتمالی بعد از بازی با نساجی