قائدی محروم شد

قائدی محروم شد
مهدی قائدی با اخطاری که در بازی با ایرانجوان گرفت در بازی بعدی استقلال در جام حذفی غایب خواهد بود.

قائدی محروم شد