فوری/ ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان استعفا داد

فوری/ ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان استعفا داد
سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از شکست تیمش مقابل صنعت نفت آبادان از سمت خود استعفا کرد.

فوری/ ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان استعفا داد