فوری/ تیراندازی پلیس اسپانیا به مرد ملبس به جلیقه انفجاری

فوری/ تیراندازی پلیس اسپانیا به مرد ملبس به جلیقه انفجاری
پلیس کاتالونیا از وقوع حادثه ای در غرب بارسلونا خبر داد.

فوری/ تیراندازی پلیس اسپانیا به مرد ملبس به جلیقه انفجاری