فوتبال مالکانه برانکو/ فلسفه، نه اتفاق!

فوتبال مالکانه برانکو/ فلسفه، نه اتفاق!
برانکو در دیدار با الاهلی نشان داد که در شرایط بحرانی هم می‌تواند به فلسفه‌اش پایبند باشد.

فوتبال مالکانه برانکو/ فلسفه، نه اتفاق!