فعالیت 150 گروه استهلال برای رؤیت هلال ماه از غروب شنبه

فعالیت 150 گروه استهلال برای رؤیت هلال ماه از غروب شنبه
رئیس ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری گفت: 150 گروه استهلال از غروب شنبه (مصادف با 29 ماه مبارک رمضان) برای رؤیت هلال ماه شوال در سراسر کشور اقدام می کنند.

فعالیت 150 گروه استهلال برای رؤیت هلال ماه از غروب شنبه