فساد و زد و بند در فوتبال وجود دارد اما زیاد نیست

فساد و زد و بند در فوتبال وجود دارد اما زیاد نیست
وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه کل گردش مالی فوتبال در لیگ برتر و دسته یک 500 تا 600 میلیارد تومان است گفت: اگر ۲۰ درصد آن را آغشته به فساد بدانیم مبلغی حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان می شود که نباید باشد.

فساد و زد و بند در فوتبال وجود دارد اما زیاد نیست