فرار از زندان به سبک هالیوودی

فرار از زندان به سبک هالیوودی
مجرمان در زندان های ایران هم بارها به فکر فرار از ز ندان افتاده اند.فیلم‌های رهایی از شائوشنگ، فرار از آلکاتراز، فرار از زندان و… را از روی فرارهای زندانیانی ساخته‌اند که توانسته‌اند از زندان‌هایی با امنیت بالا فرار کنند…

فرار از زندان به سبک هالیوودی