عکس/ کوله پشتی وحشتناک در مترو لندن

عکس/ کوله پشتی وحشتناک در مترو لندن
هراس مسافران مترو لندن از دود ناشی از انفجاری خفیف در یک واگن، باعث توقف فعالیت مترو و مجروح شدن 5 نفر شد.

عکس/ کوله پشتی وحشتناک در مترو لندن