عکس / لیونل مسی و همسرش در جشن کریسمس

عکس / لیونل مسی و همسرش در جشن کریسمس
در تصویر زیر جشن کریسمس لیونل مسی و خانواده را مشاهده می کنید.

عکس / لیونل مسی و همسرش در جشن کریسمس