عکس/ قلعه نویی و محمدخانی در هیات علی پروین

عکس/ قلعه نویی و محمدخانی در هیات علی پروین
هیات عزاداری علی پروین به مانند هر سال میزبان چهره های مطرح فوتبال ایران است.

عکس/ قلعه نویی و محمدخانی در هیات علی پروین