عکس/ ستاره محبوب پرسپولیس وقتی نی نی بود

عکس/ ستاره محبوب پرسپولیس وقتی نی نی بود
محسن مسلمان عکسی از دوران کودکی خود منتشر کرد و روی عکس نوشت نی نی بودم.

عکس/ ستاره محبوب پرسپولیس وقتی نی نی بود