عکس/ خوش تکنیک‌های پرسپولیس به پر و پای هم می‌پیچند

عکس/ خوش تکنیک‌های پرسپولیس به پر و پای هم می‌پیچند
این دو بازیکن به تازگی هر دو نیمکت‌نشین شده‌اند، هر بار فرصت بازی پیدا می‌کنند چشم‌ها را نوازش می‌دهند.

عکس/ خوش تکنیک‌های پرسپولیس به پر و پای هم می‌پیچند