عکس/ با طارمی جدید پرسپولیس بیشتر آشنا بشوید

عکس/ با طارمی جدید پرسپولیس بیشتر آشنا بشوید
مهاجم پرسپولیس روز گذشته در غیاب مهدی طارمی خوش درخشید.

عکس/ با طارمی جدید پرسپولیس بیشتر آشنا بشوید