علی عسکری: حادثه تروریستی مقاومت مردم را بیشتر خواهد کرد

علی عسکری: حادثه تروریستی مقاومت مردم را بیشتر خواهد کرد
رئیس سازمان صدا و سیما گفت: این حادثه تروریستی باعث استحکام و مقاومت بیشتر ملت ایران خواهد شد.

علی عسکری: حادثه تروریستی مقاومت مردم را بیشتر خواهد کرد