عشایر، پیشرو در عرصه اقتصاد مقاومتی

عشایر، پیشرو در عرصه اقتصاد مقاومتی
قائم مقام سازمان امور عشایر کشور، از اختصاص 4 هزار میلیارد ریال به این سازمان خبرداد و گفت: بخشی از این اعتبار در قالب تسهیلات کم بهره به عشایر اعطا می شود.

عشایر، پیشرو در عرصه اقتصاد مقاومتی