عزت‌اللهی بازی اول جام جهانی را از دست داد

عزت‌اللهی بازی اول جام جهانی را از دست داد
سعید عزت‌اللهی که در بازی با کره جنوبی به دلیل ارتکاب حرکت غیر ورزشی در برخورد با بازیکن کره با کارت قرمز پیتر گرین داور استرالیایی مستقیما اخراج شده بود، از دو بازی محروم شده است.

عزت‌اللهی بازی اول جام جهانی را از دست داد