عزاداری متفاوت ناشنوایان در قم

عزاداری متفاوت ناشنوایان در قم
بسیاری از ناشنوایان با حضور در مجلس عزای سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) به سوگواری می پردازند.

عزاداری متفاوت ناشنوایان در قم