عزاداری روشندلان کاشانی در روز شهادت امام سجاد(ع)

عزاداری روشندلان کاشانی در روز شهادت امام سجاد(ع)
روشندلان کاشانی که هرساله ایام محرم خیمه سرور و سالار شهیدان را برپا می کنند امسال این روز حسین گونه گرامی داشتند.

عزاداری روشندلان کاشانی در روز شهادت امام سجاد(ع)