عربستان و امارات نقش مخربی در امت اسلام بازی می‌کنند

عربستان و امارات نقش مخربی در امت اسلام بازی می‌کنند
رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه عربستان و امارات نقش مخربی در امت اسلام بازی می‌کنند، افزود: رژیم سعودی فقط ابزاری در دست آمریکاست. موشک بالستیک ما امروز به کاخ‌های دشمن رسید و روز به روز شیوه‌های ما برای مقابله افزایش خواهد یافت.

عربستان و امارات نقش مخربی در امت اسلام بازی می‌کنند